Likwidacja spółki

Zamknięcie polskiej spółki, wykreślenie z rejestru przedsiębiorców.

Oferta likwidacji spółki

Rozpoczęcie procedury likwidacji

· doradztwo przed rozpoczęciem procesu
· sporządzenie treści uchwały o rozwiązaniu spółki lub likwidacji
· ustalenie i omówienie szczegółów i planu likwidacji

Wniosek o likwidację, formalności

· zgłoszenie do KRS i innych instytucji otwarcia likwidacji
· sporządzenie bilansu likwidacji
· pomoc w ustanowieniu likwidatorów, przygotowanie treści uchwały

Pomoc w zakończeniu działalności

· dokonanie czynności likwidacyjnych
· zakończenie aktywnej działalności
· sporządzenie sprawozdania
· przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie z KRS

Likwidacja spółki krok po kroku

Otwarcie

Zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru i innych urzędów.

Likwidatorzy

Wybór i powołanie likwidatorów.

Bilans

Sporządzenie i złożenie bilansu otwarcia likwidacji.

MSiG

Ogłoszenie otwarcia likwidacji w MSiG.

Czynności

Dokonanie obowiązkowych czynności likwidacyjnych

Majątek

Zakończenie działalności, podział majątku spółki.

Sprawozdanie

Przygotowanie i złożenie sprawozdania likwidacyjnego.

Wykreślenie KRS

Przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Pomoc w likwidacji spółki

Blank Form (#3)

Rejestracja spółki

Dopełnienie formalności związanych z założeniem nowej spółki.

Zacznij od nowa!
Podjąć decyzję o jej likwidacji? - To jeszcze nie przekreśla Twoich
szans na dalsze prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Zarejestruj nową spółkę!
Skorzystaj z naszej pomocy w zakresie rejestracji spółki.
Pomagamy w rejestracji m.in. spółek z o.o., komandytowych, akcyjnych,
z o.o. komandytowych i prostych spółek akcyjnych.

Rejestracja spółki S24

Założenie konta w systemie S24 dla wspólników
Doradztwo i pomoc w czasie wypełniania formularzy
Wygenerowanie umowy spółki i wniosków rejestrowych
Przygotowanie dodatkowych załączników
Weryfikacja poprawności dokumentacji, pomoc w podpisaniu wniosku
Przesłanie wniosku o wpis do sądu

Rejestracja spółki PRS

Przygotowanie treści umowy spółki
Organizacja spotkania z notariuszem w celu zawarcia umowy w formie aktu
Założenie konta w systemie PRS dla wspólników​
Doradztwo i pomoc w czasie wypełniania formularzy
Przygotowanie dodatkowych załączników
Załączenie aktu do dokumentacji, przesłanie wniosku o wpis do sądu

Zawieszenie spółki

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z procesem, jakim jest zawieszeniem spółki.

Dodatkowe usługi dla firm

PODPIS ELEKTRONICZNY

· sprzedaż zestawów do certyfikowanego podpisu kwalifikowanego
· potwierdzenie tożsamości, aktywacja podpisu
· szkolenie w zakresie obsługi zestawu
· aktywacja podpisu po zakończeniu okresu ważności

ZGŁOSZENIE DO CRBR

· doradztwo w kwestii klasyfikacji beneficjentów
· utworzenie zgłoszenia
· wypełnienie elektronicznego formularza
· pomoc w podpisaniu
· przesłanie wniosku i dokumentów

AKTUALIZACJA KRS

· sporządzenie treści uchwały
· wprowadzenie do umowy nowych zapisów
· założenie konta w odpowiednim systemie
· wypełnienie formularzy aktualizacyjnych
· przesłanie dokumentów do sądu

Zadzwoń