Miesiąc: marzec 2019

Spółka celowa

Spółka celowa to działalność gospodarcza powoływana w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Mimo braku jednoznacznej definicji, charakterystycznymi cechami są m.in. brak aktywów niefinansowych, powiązanie z innym […]

Zadzwoń