Rok: 2020

Likwidacja spółki kapitałowej

Aktualny KSH przewiduje pozbawienie spółki kapitałowej osobowości prawnej. Nie należy jednak mylić pojęcia likwidacji z rozwiązaniem spółki kapitałowej. Likwidacja bowiem stanowi proces, który poprzedza rozwiązanie […]

Likwidacja spółki osobowej

Przeprowadzenie procedury likwidacyjnej spółek osobowych jest znacznie mniej skomplikowane w porównaniu do spółek kapitałowych. Za prowadzenie spraw podmiotu odpowiedzialni są wspólnicy spółki, którzy odpowiadają bez […]

Sprzedaż czy likwidacja?

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, przychodzi czasem taki moment, w którym zastanowić się należy czy prowadzenie dalszej działalności ma sens. Firma znajdująca się w kryzysie […]

Zadzwoń