Strona główna

***

Aby zakończyć działalność, należy zastanowić się w jaki sposób się chce oraz może to uczynić. Istnieje kilka różnych sposobów, które pozwalają na zakończenie działalności spółki, a wybór jednego z nich zależny jest przede wszystkim od powodów podjęcia decyzji o rozwiązaniu jednostki.

Wykreślenie spółki z rejestru KRS może nastąpić na 5 sposobów:

 1. Ogłoszenie upadłości– polega na złożeniu wniosku do KRS o wykreślenie z rejestru, który składa syndyk masy upadłości, zaraz po zakończeniu postępowania upadłościowego
 2. Likwidacja działalności– odbywa się poprzez złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS składanego przez likwidatorów spółki
 3. Rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji- w tym przypadku wspólnicy składają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru
 4. Transformacja (połączenie spółki, podział spółki, przekształcenie spółki)- sąd rejestrowy automatycznie usuwa z rejestru spółkę, która została przekształcona, uległa podziałowi lub połączeniu na podstawie wniosku o wpis nowej spółki (powstałej w transformacji)
 5. Rozwiązanie spółki z urzędu przez sąd rejestrowy

Nie wszystkie możliwości zakończenia działalności odpowiadają poszczególnym rodzajom spółek. Klasyfikuje się to następująco:

Spółki: jawna, partnerska i komandytowa ma możliwość zakończenia działalności poprzez:

 • upadłość
 • likwidację fakultatywną
 • transformację

Spółki: z o.o., akcyjna, komandytowo-akcyjna mają możliwość zakończenia działalności poprzez:

 • upadłość
 • likwidację obowiązkową
 • transformację