Sprzedaż czy likwidacja?

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, przychodzi czasem taki moment, w którym zastanowić się należy czy prowadzenie dalszej działalności ma sens. Firma znajdująca się w kryzysie […]

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor Sądowy i Gospodarczy to dziennik urzędowy, który został stworzony w celu publikacji ogłoszeń wymaganych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym […]

Zadzwoń