Spółka ogłasza upadłość
O upadłości spółki z o.o. mówimy jeśli traci ona zdolność do wykonywania wymaganych zobowiązań finansowych czyli takich, których termin płatności minął, a opóźnienie spłaty przekroczyło czas trzech miesięcy. Firma staje się wtedy niewypłacalna. Następuje więc postępowanie upadłościowe, które ma na celu podział majątku dłużnika między jego wierzycieli. Ważne jest, aby taki wniosek złożyć w odpowiednim czasie, ponieważ niesie ono ze sobą istotne skutki. O decyzji upadłości spółki decyduje sąd.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek może złożyć zarówno dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Termin nie może przekraczać 30 dni od dnia kiedy wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości spółki.

Jak skierować wniosek?

Dokument należy złożyć do sądu upadłościowego, w większości przypadków jest to sąd rejonowy. Do wniosku należy dołączyć:
– wykaz majątku z szacunkową wyceną składników,
– bilans dla celów tego postępowania,
– spis wierzycieli,
– oświadczenie o spłatach wierzytelności,
– spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika,
– miejsce w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika.