W zakres „przedsiębiorstwa w spadku” wchodzą składniki materialne i niematerialne (np. koncesje, pozwolenia, wierzytelności, patenty), przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, którymi zarządzać będzie zarządca sukcesyjny (w przypadku jego ustanowienia).

W przypadku, gdy właścicielem przedsiębiorstwa była jedna osoba w zakres „przedsiębiorstwa w spadku” wchodzić będzie mienie oraz wszystko co służyło prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorstwo, którego współwłaścicielem jest małżonek przedsiębiorcy wchodzi w „przedsiębiorstwo w spadku”. W praktyce oznacza to, że małżonek przedsiębiorcy nie będzie mógł samodzielnie zarządzać swoim udziałem w przedsiębiorstwie.

„Przedsiębiorstwo w spadku” nie posiada podmiotowości prawnej, czyli nie może zawierać umów ani ubiegać się o zapłatę za towary.