Na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw, których celem jest osiągnięcie sukcesu. Wspólnicy każdego podmiotu mają prawo kontrolowania podejmowanych działań oraz dostępu do informacji na temat sytuacji finansowej. Czy każdy wspólnik ma prawo wglądu w dokumentację?

Zarząd spółki ma możliwość odmowy udzielenia informacji i udostępnienia ksiąg oraz dokumentów w przypadku, gdy pojawia się podejrzenie, że wspólnik może zagrażać bezpieczeństwu podmiotu poprzez wykorzystanie danych w niewłaściwy sposób. Bezpieczeństwo ponad wszystko, czyli takim postępowaniem zarząd chroni interesy spółki oraz pozostałych wspólników.

Kiedy występuje sytuacja odmowy udzielenia informacji?
Najczęściej zdarza się to wtedy, gdy wspólnik ma jakiekolwiek powiązania z podmiotem działającym w konkurencyjnej branży. Istnieje zagrożenie, że może on przekazywać informacje o działalności spółki.