Sąd rejestrowy dokonuje rozwiązania podmiotu gospodarczego na mocy orzeczenia, jeżeli wystąpi sytuacja lub okoliczność, która według określonych przepisów nakazywać będzie o zamknięciu działalności.

Do takiej sytuacji może dojść jeżeli: przedsiębiorca nie zawarł statutu jednostki gospodarczej, przedmiot określony w umowie jest sprzeczny z prawem, formularz nie zawiera niezbędnych postanowień lub osoby, które sporządziły dokument w chwili dokonywania czynności nie posiadały zdolności do czynności prawnych.

Wystąpienie którejkolwiek z podanych sytuacji powoduje konieczność zgłoszenia przez osobę fizyczną otwarcia likwidacji. Proces ten jest etapem końcowym funkcjonowania spółki i ma na celu uporządkowanie i doprowadzenie do końca spraw.

Podsumowując – likwidacja jest procesem poprzedzającym rozwiązanie, w trakcie którego majątek zostanie podzielony między wspólników i spieniężony. Zaistnieć może sytuacja, w wyniku której wspólnicy mogą uchwałą zmienić akt przedsiębiorstwa w taki sposób, że zapobiegną jej zamknięciu – w takim przypadku postępowanie likwidacyjne nie musi zakończyć się rozwiązaniem działalności gospodarczej.