Likwidatorzy po dopełnieniu formalnych obowiązków, będą mogli przejść do czynności likwidacyjnych, czyli:

  • zakończyć interesy bieżące spółki,
  • ściągnąć wierzytelności,
  • wypełnić zobowiązania,
  • upłynnić majątek spółki. 

Likwidatorzy mogą rozpocząć nowe sprawy, rozumiane np.: jako zawieranie nowych umów z kontrahentami, tylko jeżeli prowadzić będą do zakończenia spraw będących w toku, czyli przykładowo zlecić wykonanie przeglądów na kończących się inwestycjach. 

Właśnie przy czynnościach likwidacyjnych najlepiej widać cel samej likwidacji, którym jest możliwie sprawne zakończenie działalności spółki, tym samym zakres kompetencji likwidatorów jest ograniczony tylko do czynności w tym przedmiocie.