Jako firma, pomagamy podejmować wszystkie czynności, które mają na celu przeprowadzenie procedury likwidacji spółki.

 

 

Jeśli zatem potrzebują Państwo pomocy w rozpoczęciu procesu likwidacyjnego, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Na pierwszym etapie nasza pomoc głównie skoncentrowana jest na tym, aby prawidłowo uchwalone zostały:
– Uchwała o rozwiązaniu spółki
– Uchwała o otwarciu likwidacji
– Uchwała o powołaniu likwidatorów wraz z określeniem ich imion, nazwisk, adresów, sposobu reprezentacji