Jak funkcjonuje spółka w likwidacji? Na co przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę? Czego spółka nie powinna robić w okresie likwidacji?

Rozwiązanie spółki prawa handlowego następuje w momencie wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców (KRS). Celem przeprowadzenia procedury likwidacyjnej jest ustanie bytu prawnego podmiotu.

Otwarcie procedury likwidacji spółki następuje z dniem:
– uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd
– powzięcia przez wspólników albo walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki
– zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Spółka w stanie likwidacji zachowuje osobowość prawną (spółka kapitałowa) oraz zdolność prawną (spółka osobowa).

Funkcjonowanie spółki w likwidacji polega na tym, że wszelkie sprawy prowadzenia podmiotu oraz reprezentacji przejmują likwidatorzy spółki. W nazwie spółki należy dopisać „w likwidacji”, aby poinformować odbiorców o trwającej procedurze likwidacyjnej. Warto również pamiętać, że po rozpoczęciu procedury likwidacji spółki nie ma możliwości dokonania podziału majątku spółki między wspólników.