Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci właściciela przedsiębiorstwa.

W celu powołania zarządcy sukcesyjnego należy spełnić warunki:
– powołać zarządcę sukcesyjnego
– uzyskać zgodę powołanej osoby na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego
– dokonać wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego

Warto zaznaczyć, że nie wymaga się, aby przedsiębiorca i zarządca sukcesyjny spisywali umowę określającą warunki oraz zakres obowiązków. Wystarczające jest złożenie odpowiednich oświadczeń oraz uzyskanie zgód. Często jednak umowa pomiędzy stronami jest praktykowania ponieważ w przyszłości znacznie ułatwia zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dokonywanie wszelkich rozliczeń.

Przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązku wpisania danych zarządcy sukcesyjnego do rejestru CEIDG.

Właściciele firm powinni pamiętać o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego.