Oprócz obligatoryjnych obowiązków, jakie spełnić muszą osoby prowadzące postępowanie likwidacyjne, tak również przedsiębiorcy występujący z roszczeniem o wypłatę odszkodowania zobowiązani są do podjęcia odpowiednich działań.

Postępowanie likwidacyjne to zespół czynności podejmowanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia przyczyny, okoliczności oraz skutków zdarzenia.

Zgodnie z ustawą oraz przepisami dotyczącymi procedury zamknięcia działalności gospodarczej najwięcej regulacji dotyczy głównie terminów, w których ubezpieczyciel powinien podjąć czynności zmierzające do ustalenia powodu, w którym doszło do zdarzenia, poinformowania osób biorących udział w postępowaniu oraz zajęciu stanowiska względem zgłoszonych roszczeń.

Procedura ustania pracy podmiotu gospodarczego polega w pierwszej kolejności na otwarciu dnia, w którym nastąpiło walne zgromadzenie. Likwidatorzy w czasie postępowania zajmują się zgłoszeniem procesu do sądu rejestrowego wraz z wybranym sposobem reprezentacji. Do trzech najważniejszych etapów zaliczyć można:
1) zakończenie interesów bieżących spółki
2) ściągnięcie wierzytelności
3) upłynnienie majątku podmiotu gospodarczego