Podstawowym celem przeprowadzenia likwidacji jest zamknięcie firmy, czyli zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata wszystkich zobowiązań spółki oraz upłynnienie jej majątku.  

Likwidację należy odpowiednio wcześniej zgłosić – nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, a następnie w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników. 

Co należy zgłosić podczas likwidacji?

  • fakt otwarcia likwidacji,
  • ustanowienie likwidatorów (imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentacji spółki),
  • zgodę likwidatorów o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (w formie aktu notarialnego), a w przypadku elektronicznego trybu – wypełniony elektronicznie wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej przyjęciu opatrzony podpisami wspólników potwierdzonymi profilami zaufanymi lub podpisem kwalifikowanym,
  • zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji,
  • wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do wniosku należy dołączyć treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy.