W okresie pandemii wiele osób podjęło decyzje o zawieszeniu prowadzonej działalności. Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na wznowienie działalności firmy – jak dopełnić formalności? Jak wznowić działalność spółki zarejestrowanej w KRS?

Pierwszym krokiem do wznowienia działalności spółki jest podjęcie uchwały w sprawie wznowienia działalności spółki przez:
➝ wspólników spółki osobowej;
➝ zarząd spółki kapitałowej;

Następnie należy złożyć do KRS (elektronicznie):
➝ wniosek do KRS o podjęcie zawieszonej działalności
➝ uchwałę zarządu lub wspólników dotyczącą wznowienia

Termin: 7 dni od podjęcia uchwały

Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Istotnie należy zaznaczyć, że zawieszenie spółki może trwać do 24 miesięcy. Po upływie tego czasu następuje automatyczne wznowienie działalności.