Co zrobić w sytuacji, gdy została założona spółka, ale ostatecznie nie podjęto działalności? Z pewnością przedsiębiorcy nie powinni porzucać spółki z nadzieją, że problem „sam się rozwiąże”. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dopełnienie formalności związanych z likwidacją lub rozwiązaniem spółki.

W przypadku spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa) istnieje możliwość rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Wspólnicy spółki wiedzą, że jeżeli podmiot nie podjął działalności to nie ma żadnych zobowiązań. Podczas przeprowadzania procedury rozwiązania spółki w łatwy sposób można wskazać osobę, która będzie odpowiadała za długi.

W przypadku spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej obowiązkowe jest przeprowadzenie likwidacji spółki.

Konieczność przeprowadzania likwidacji spółki uzasadniona jest bezpieczeństwem obrotu.

Procedura likwidacji spółki musi być przeprowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby wspólnicy mieli pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione.