Postępowanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzane zostaje przez likwidatorów. Na osoby odpowiedzialne zwykle wybierani zostają członkowie obecnego zarządu przedsiębiorstwa.

Rozpoczęcie likwidacji następuje z dniem podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu spółki lub stwierdzeniu przez wspólników, że zaistniała jedna z przyczyn zamknięcia działalności, która została zawarta również w umowie. Likwidacja podmiotu gospodarczego następuje z chwilą podjęcia uchwały o rozwiązaniu firmy.

Do najważniejszych obowiązków likwidatorów należy zgłoszenie rozpoczęcia likwidacji do sądu rejestrowego oraz poinformowanie organu administracyjnego o odwołaniu dotychczasowego zarządu i powołaniu likwidatorów. Następnie, osoby odpowiedzialne za całą procedurę powiadamiają Monitor Sądowy i Gospodarczy o zaistniałej sytuacji i wzywają wierzycieli, aby w terminie do 3 miesięcy zgłosili się i wypełnili zobowiązania.

Najważniejszy dokument, jaki w tym czasie sporządzają likwidatorzy to bilans otwarcia likwidacji. Formularz wykazuje aktywa spółki, które wycenione zostaną według wartości zbywczej.
Do dalszych czynności likwidacyjnych zaliczamy również zakończenie bieżących spraw spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku.