Rodzaje spółek i ich charakterystyka

Spółki podzielone są na osobowe i kapitałowe. Zależnie od spółki, posiada ona własną charakterystykę.