Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem bardzo złożonym, który trwać od 6 miesięcy nawet do kilku lat. Długość likwidacji zależy od wielu czynników m.in. wielkości firmy, jej branży czy ilości podpisanych kontaktów/umów/zobowiązań.

Likwidator spółki wykonuje zadania związane ze swoją funkcją na podstawie powołania. Likwidator powołany może zostać przez wspólników lub inne osoby, które zostały określone w umowie spółki.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy sąd rejestrowy nakaże rozwiązanie spółki może sam ustanowić likwidatora dla niej.

Likwidator zostaje wybrany na okres czasu trwania likwidacji spółki – nie określa się czasu trwania jego kadencji. Zgodnie z tą zasadą likwidator może pełnić swoją funkcje 1 rok lub 10 lat.

Likwidator może zostać odwołany lub sam zrezygnować. Mandat likwidatora wygasa również w momencie jego śmierci.