Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych istnieje możliwość pozbawienia spółki kapitałowej bytu prawnego. Warto jednak zwrócić uwagę na znaczenie pojęć:
– likwidacja spółki
– rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki poprzedzone jest procesem likwidacji lub niektórych przypadkach postępowaniem upadłościowym.

Likwidacja spółki ma na celu zakończenie bieżących spraw spółki oraz uregulowanie spraw z kontrahentami, wierzycielami.

Warto zaznaczyć, że rozwiązanie spółki oznacza wykreślenie spółki z rejestru KRS. Wspólnicy mają możliwość podjęcia uchwały w celu wprowadzenia zmian w umowie mających na celu zapobiegnięcie rozwiązaniu podmiotu.

Likwidacji spółki nie przeprowadza się gdy:
– rozwiązanie spółki poprzedziło postępowanie upadłościowe
– mowa jest o spółkach w organizacji mających możliwość dokonania natychmiastowego zwrotu wniesionych wkładów lub pokryć wierzytelności osób trzecich,
– rozwiązanie oraz wykreślenie spółki z rejestru jest wynikiem fuzji lub podziału spółki.

Zarówno procedurę likwidacji jak również rozwiązania spółki warto powierzyć w ręce specjalistów, którzy dopełnią niezbędnych formalności. Współpraca ze specjalistami daje możliwość skorzystania również z doradztwa prawnego.