Przeprowadzenie procedury likwidacji spółki powinno zostać poprzedzone odpowiednią analizą wspólników. Dlaczego? Kiedy likwiduje się spółkę?

Likwidacja spółki jest procesem, który wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie obowiązującego prawa. Nieznajomość zastosowań prawnych zwiększa ryzyko popełnienia błędu.

Kiedy stosuje się rozwiązanie jakim jest likwidacja spółki?

– jeżeli wystąpiła kryzysowa sytuacja w spółce, której nie da się rozwiązać w inny sposób niż likwidacja podmiotu
– brak potrzeby istnienia podmiotu – jeżeli spółka została stworzona w celu realizacji projektu
– jeżeli przekształcenie lub sprzedaż spółki nie przynosi żadnych korzyści

Początkiem procedury likwidacji spółki jest otwarcie likwidacji na mocy uchwały wspólników.

Likwidatorami spółki z o.o. najczęściej są członkowie zarządu. Istnieje jednak możliwość wyznaczenia osób drogą uchwały lub na podstawie zapisów umowy spółki. Obowiązkiem likwidatorów jest uregulowanie spraw finansowych podmiotu (zaspokojenie wierzytelności, ściągnięcie należności, spieniężenie majątku spółki, dokonanie podziału majątku).

Rozpoczęcie procedury likwidacji spółki należy zgłosić w sądzie rejestrowym.

Ostatnim etapem likwidacji jest złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców.