likwidowanie-spolki

Wspólnicy prowadzący daną działalność gospodarczą, mają możliwość zdecydowania o likwidacji spółki, aczkolwiek muszą mieć na uwadze obowiązek podejmowania działań zgodnie z prawem oraz przejściem przez całą procedurę według odgórnie narzuconego schematu.

Najczęstszymi przyczynami likwidacji spółki jest:
– orzeczenie sądu,
– powzięciu uchwały przez wspólników,
– zaistnienie innych przyczyn zmuszających do likwidacji.

Likwidacja spółki każdorazowo skutkuje wygaśnięciem kompetencji organów, które zarządzają spółką. Oznacza to nic innego, jak to, że z chwilą pojawienia się przyczyny likwidacji spółki, spółka nie może już być reprezentowana przez jej zarząd. Prócz tego wygasają wszystkie powiązane z ową firmą prokury.

Zdecydowanie najczęstszą przyczyną likwidacji spółki jest długo utrzymujący się brak rentowności w prowadzonych interesach, spadek zainteresowania wśród Klientów oraz spadek ich ilości, bądź również często przyczyną okazują się konflikty między wspólnikami.