Likwidacja spółki w konkretnych sytuacjach wiążę się z koniecznością powołania zarządcy sukcesyjnego. Właśnie dlatego dzisiejszy wpis został poświęcony temu zagadnieniu, aby bardzo dokładnie przybliżyć Państwu owe pojęcie.

Zarządca sukcesyjny jest osobą powoływaną do tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem zmarłego właściciela do czasu podziału jego spadku. Mowa zatem o sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem w spadku.

Maksymalny czas funkcjonowania owego zarządu może trwać do dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Istnieje jednak możliwość, aby w bardzo wyjątkowych sytuacjach, sąd okres ten wydłużył do lat pięciu. Bardzo istotną kwestią jest to, iż na cały ten okres, może zostać ustanowiony tylko jeden zarządca sukcesyjny.

Osoba na stanowisku zarządcy sukcesyjnego ma możliwość samodzielnego dokonywania wszystkich czynności, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a więc takich, które spoczywają na zwykłym zarządzie. Mowa zatem o normalnych i codziennych czynnościach, które wiążą się z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa – zarządcą sukcesyjnym nie musi być ani przedsiębiorca, ani osoba spokrewniona ze zmarłym właścicielem. Otóż na zarządcę sukcesyjnego można powołać wyłącznie osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie przewidziano żadnych specjalnych wymagań poza tymi, które wydają się być oczywiste, a mianowicie wobec tej osoby nie powinien być w przeszłości orzeczony zakaz prowadzenia działalności na mocy przepisów prawa upadłościowego, a także środek karny zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej (takiej, jaką prowadził zmarły przedsiębiorca).

W sytuacji powoływania zarządcy przez przedsiębiorcę, wyżej opisany warunek będzie oceniany w chwili śmierci przedsiębiorcy, ponieważ to właśnie w tym momencie dochodzi do ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

UWAGA!
Istnieje różnica pomiędzy powołaniem, a pełnieniem funkcji zarządcy sukcesyjnego. Otóż już w chwili dokonywania wpisu do CEIDG, zarządca musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.