Procedura likwidacji spółki ma na celu ustanie jej bytu prawnego. Istotne jest, że przepisy prawne zobowiązują do przeprowadzenia postępowania nałożonego przez ustawodawcę na przedsiębiorców ze względu na konieczność zapewnienia należytej ochrony wierzycielom spółki. Właściciele spółki zobligowani są do uporządkowania spraw spółki oraz doprowadzenia do końca spraw podmiotu.

Etapy likwidacji spółki:
1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki, otwarciu likwidacji oraz powołaniu likwidatorów
2. Ustanowienie likwidatorów spółki
3. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji
4. Ogłoszenie likwidacji w MsiG
5. Wezwanie wierzycieli
6. Rozwiązanie umów z pracownikami
7. Zatwierdzenie bilansu likwidacyjnego
8. Zakończenie bieżących interesów spółki tj. m.in.: ściągniecie wierzytelności, spłata zobowiązań, upłynnienie majątku spółki, złożenie sprawozdania
9. Wykreślenie spółki z rejestru VAT
10. Wykreślenie spółki z GUS
11. Wyrejestrowanie pracowników z ZUS

Komu powierzyć procedurę likwidacji spółki? Warto zdecydować się na pomoc prawników lub specjalistów biura rachunkowego. Dlaczego? Często przedsiębiorcy decydujący się na likwidację spółki chcą raz a porządnie zakończyć sprawy związane z prowadzoną spółką. Specjaliści posiadający doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę dopełnią formalności w taki sposób, aby sprawy firmy nie wracały po kilku latach do przedsiębiorcy.