Postanowienie o likwidacji spółki powinno być dobrze przemyślane i świadome. W wielu przypadkach wspólnicy decydują się na czasowe  zawieszenie działalności firmy, aby upewnić się, że całkowita likwidacja jest dobrym i koniecznym rozwiązaniem.

Ostateczna decyzja o likwidacji rozpoczyna proces przygotowawczy do całej operacji, która nie jest łatwym i szybkim zadaniem.

W pierwszej kolejności warto przejrzeć wszelkie podpisane umowy długoterminowe z kontrahentami czy dostawcami usług np. Internet, telefon czy właścicielem wynajmowanego np. lokalu, magazynu, sprawdzając ich treść. Zawierane umowy w zależności od specyfiki mają rożne okresy i warunki wypowiedzenia.

Poleca się kontakt z drugą osobą z umowy, przedstawienie sytuacji i poinformowanie o konieczności wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Zawsze warto dążyć do polubownego rozwiązania umowy czyli za zgodą obu stron. Rozwiązanie umowy powinno mieć formę pisemną.