Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bez podania przyczyny może w dowolnym momencie zawiesić prowadzenie działalności lub podjąć decyzję o jej zamknięciu. Jeśli spółka ta posiada leasing na np. samochód czy inny sprzęt biurowy niestety taka sytuacja nie oznacza zaprzestania spłacania rat leasingowych.

Istnieje kilka możliwości związanych z leasingiem w przypadku zawieszenia lub zamknięcia spółki:

1. Kontynuacja spłat rat leasingowych.
Wydatki poniesione z dalszą spłatą rat leasingu spółka może zaliczać do kosztów. Firma może odliczyć podatek VAT od każdej zapłaconej raty.

2. Zerwanie umowy leasingowej.
Taka decyzja wiąże się z obowiązkiem zwrotu przedmiotu leasingu oraz uiszczenia opłaty rozliczenia umowy leasingowej.

3. Cesja umowy leasingowej.
Jeśli firma leasingowa wyrazi zgodę , można oddać umowę leasingu innej osobie, która będzie ją kontynuowała.

4. Wykup przedmiotu umowy leasingu
Warunki wykupu określa umowa jednak jeśli jest to leasing operacyjny  i trwa krócej niż 40% okresu normatywnej amortyzacji cena wykupu przedmiotu będzie ceną rynkową.