Czy likwidacja działalności, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim jest możliwa? Na co należy zwrócić podejmując się przeprowadzenia procedury likwidacji spółki?

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że żaden rodzaj absencji (chorobowa, urlopowa, związana z urlopem macierzyńskim) nie stanowi ochrony pracownika przed rozwiązaniem umowy. Pracodawca powinien rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia.

Likwidacja działalności a pracownik na zwolnieniu lekarskim

Jakie są prawa pracownika zatrudnionego w likwidowanej firmie?

Jakie są prawa pracownicy w ciąży?

Likwidacja zakładu pracy jest trudną sytuacją zarówno dla pracowników, jak i również przedsiębiorcy.  Warto zaznaczyć, że w chwili ogłoszenia likwidacji przedsiębiorstwa nie liczą się prawa ochronne pracowników (również w przypadku pracownic w ciąży, w trakcie trwania urlopu wychowawczego, chorobowego itp).

 

Likwidacja działalności a wypłata świadczeń

W niektórych przypadkach istnieje możliwość wypłaty świadczeń pracownikom w sytuacji ogłoszenia likwidacji zakładu pracy.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi zabezpieczenie finansowe pracowników.

 

Powody rozwiązania spółki