Podejmując decyzję o likwidacji firmy zobowiązujesz się także do porządkowania wszystkich związanych z nią spraw. Zamknąłeś współpracę z byłymi Klientami, rozstałeś się z pracownikami i przygotowałeś niezbędne dokumenty, ale wciąż podpisana jest ugoda z wierzycielem.

Spłacanie długu zawartego podczas ugody to często problem, który dotyka przedsiębiorców. Zobowiązania zawarte mogły zostać z wierzycielem, który był dawnym dostawcą towarów lub usług, komornikiem działającym na podstawie tytułu egzekucyjnego lub z urzędem skarbowym ze względu na niezapłacony podatek.

W przypadku, gdy prowadzona była firma w formie działalności gospodarczej osoby fizycznej, to właściciel ma prawo złożyć wnioski o jej wykreślenie z ewidencji, a ugodę spłacać nadal.

Nie warto zastanawiać się nad wstrzymaniem przedsiębiorstwa do czasu spłaty ugody. Dalsze istnienie firmy nie ma sensu, jeżeli jej jedynym celem jest spłata starych zobowiązań. Przedsiębiorca ma pełne prawo do spłacenia wierzytelności po dopełnieniu i zamknięciu formalności.