Ani likwidacja, ani ogłoszenie upadłości nie jest korzystnym zdarzeniem dla pracownika oraz firmy. Bez znaczenia, czy zatrudniony przebywa aktualnie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, a może korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego.

Upadłość firmy przyczynia się między innymi do zbiorowego wypowiedzenia umowy o pracę, a w takich momentach pracownik teoretycznie nie może się od tego odwołać. Ma jednak pełne prawo do odprawy. Aby móc jednak ją otrzymać, niezbędne jest otrzymanie wypowiedzenia umowy o pracę.

Jeżeli likwidacja firmy dotyczy pracownika na urlopie rodzicielskim, to nie straci on świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo dla pracownika, który w czasie likwidacji miał niewykorzystany urlop przysługuje również prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni wolne od pracy i nieodebrany urlop wypoczynkowy.

Tak więc, o ile likwidująca się firma nie może nadal zatrudniać pracownika, ze względu na jej zamknięcie, to o tyle pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego odprawienia pracownika.