Likwidacja to w niektórych przypadkach nieunikniony proces polegający na zakończeniu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. W odróżnieniu od zawieszenia firmy, likwidacja całkowicie zamyka wszystkie kwestie związane z firmą. Aby jednak przeprowadzić odpowiednio likwidację wymagane jest przeprowadzenie odpowiednio całej procedury. Jakie etapy należy przejść?

  1. Zgłoszenie do CEIDG – w terminie 7 dni od dnia podjęcia likwidacji złożyć należy odpowiednie wnioski o wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Wyrejestrowanie z ZUS – wyrejestrowanie z ubezpieczenia to obowiązkowy element. W tym celu przedsiębiorca wypełnia i przesyła druk ZUS ZWUA w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
  3. PIT – podczas likwidacji przygotowuje się odpowiedni wykaz, który zawiera informację o towarach, wyposażeniu oraz środkach trwałych znajdujących się w firmie na dzień likwidacji działalności. Dokument ten przygotowuje się w celach dowodowych, nie trzeba go składać do Urzędu Skarbowego.
  4. Zeznanie roczne PIT – Za ostatni miesiąc działalności przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacenia zaliczki na podatek dochodowy, do 20 dnia kolejnego miesiąca.
  5. VAT – podatnik zobowiązany jest także do złożenia formularza VAT-Z jeżeli jest czynnym podatnikiem. 
  6. Pracownicy – w przypadku zatrudnienia pracowników do dnia zaprzestania działalności gospodarczej wymagane jest złożenie PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C oraz PIT-11 – dokumenty te stanowią deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także informację o dochodach pracownika.
  7. Dokumenty  i akta – pomimo likwidacji działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może pozbyć się prowadzonej dokumentacji podatkowej. Wszelkie księgi, ewidencje, rejestry oraz faktury przechowywane mogą być do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.