Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący swój oddział w Polsce może zdecydować o likwidacji spółki. Decyzja ta musi być podejmowana zgodnie z prawem spółki macierzystej.

Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego może przebiegać na uproszczonych warunkach, jednak zgodnie z polskimi przepisami. Zamykając oddział wystarczy złożyć wniosek o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Z uwagi, że to tylko oddział, nie ma konieczności stosowania pełnej i długotrwałej procedury likwidacyjnej, co ma miejsce w przypadku innych spółek zarejestrowanych w KRS. Uproszczona likwidacja trwa znacznie krócej i nie wymaga tylu formalności. 

Możliwość skorzystania z uproszczonej likwidacji mają oddziały tworzone przez podmioty zagraniczne z siedzibą w:

  • UE i EOG ( obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu- EFTA, z wyjątkiem Szwajcarii),
  • państwach trzecich, czyli innych obszarach, z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnej współpracy gospodarczej. Należą do nich USA, Chiny czy Australia.

Oferujemy pomoc w zakresie przeprowadzenia likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług!