W sytuacji upadłości przedsiębiorcy i konieczności rozwiązania umowy z pracownicą będącą w ciąży, będzie miała ona zagwarantowany zasiłek do porodu oraz po urodzeniu dziecka. Ważne jednak jest to, aby szef przesłał dokumenty do odpowiedniego oddziału.

Istnieją sytuacje, kiedy pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński także po urodzeniu dziecka, po rozwiązaniu umowy, a więc po wygaśnięciu ubezpieczenia chorobowego. Art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, informuje nas o tym, iż pracownica będąca w ciąży, z którą rozwiązano umowę o pracę na skutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, gdy urodzi dziecko tuż po ustaniu zatrudnienia, będzie miała prawo do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego.

Wypowiedzenie umowy o pracę spowodowane ogłoszeniem upadłości lub likwidacji firmy nie wiążę się z tym, że pracownica w ciąży zostanie pozbawiona wszelkich środków do życia. Wówczas do czasu porodu, danej pracownicy, przysługuje jej tzw. zasiłek w wysokości zasiłki macierzyńskiego, który będzie jej przysługiwać do porodu. Stanowi on 100% podstawy jego wymiaru. Świadczenie to przysługuje w sytuacji, kiedy ciężarna nie ma żadnych dolegliwości powiązanych ze stanem zdrowia, jak również nie złożyła zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA.

W przypadku, gdy po ogłoszeniu upadłości kobieta ciężarna podupadnie na zdrowiu i przedstawi zwolnienie lekarskie – do dnia porodu ma prawo do zasiłki chorobowego, a od dnia porodu do zasiłku macierzyńskiego.