Likwidacja prowadzonej działalności jest niekiedy związana z przeniesieniem jej w całości do innego podmiotu w zamian za określoną wartość (w wielu przypadkach są to po prostu udziały w tym podmiocie).

a) Opłacenie podatku VAT od aportu
Aport podatkowy w żaden sposób nie wiążę się z konsekwencjami w zakresie podatku VAT. Tak więc podatkowi nie podlega transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Otóż za tę część zorganizowaną uważa się organizacyjnie oraz finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych.

b) Kwestia podatku PIT od aportu

Fakt wniesienia do spółki kapitałowej aportu, powoduje powstanie przychodu, który jest zwolniony z opodatkowania po stronie osoby wnoszącej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od podatku dochodowego zwolniona jest wartość udziałów w spółce, która posiada osobowość prawną albo wkłady w spółdzielni.

WAŻNE!
Dopiero fakt sprzedaży udziałów lub akcji spółki, do której wniesiono aport rodzi konsekwencje podatkowe i wówczas należy rozliczyć zarówno przychód, jak i koszty nabycia.

Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że przedsiębiorstwo zostanie wniesione jako aport do innej spółki cywilnej, bądź osobowej- rzecz jasna przychód nastąpi. Należy jednak wiedzieć, że będzie on zwolniony z podatku po stronie osoby wnoszącej aport. Otóż jak się okazuje – zwolnieniu podlegają przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku, które stanowią przedmiot wkładu niepieniężnego.