Jednym z obowiązków likwidatorów spółki z o.o. jest ogłoszenie tego faktu w MSiG, czyli Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek o publikacje powinien zostać złożony na formularzu MSiG-M1. Likwidatorzy powinni do wniosku dołączyć również treść ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy. Warto przekazać treść ogłoszenia również w formie elektronicznej (np. na płycie CD lub DVD). Przyspieszy to wycenę ogłoszenia i umieszczenie go w MSiG.

Wierzyciele spółki mają czas 3 miesięcy na zgłoszenie likwidatorom wszelkich wierzytelności wobec spółki. Termin liczony jest od ukazania się ogłoszenia w MSiG.

Likwidatorami spółki mogą być członkowie zarządu, ten fakt zależy jest jednak od umowy spółki lub uchwały wspólników.

Likwidacja spółki z o.o. powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ daje to gwarancje bezpieczeństwa właścicielowi podmiotu.