Czym jest rozwiązanie spółki? Jak dopełnić niezbędnych formalności? Czy likwidacja spółki zobowiązuje do zamknięcia rachunku bankowego? Poznaj najważniejsze informacje w temacie likwidacja spółki rachunek bankowy.

Rozwiązanie spółki prawa handlowego wymaga wykreślenia spółki z KRS. Warto zaznaczyć, że jego uzyskanie skutkuje całkowitym zlikwidowaniem spółki z obrotu prawnego. Podmiot traci w tym momencie zdolność prawną oraz sądową.

Rozwiązanie spółki oznacza ustanie jej bytu prawnego.

Wykreśleniu z rejestru KRS podlegają:
– spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,
– spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna

Likwidacja spółki a zamknięcie rachunku bankowego

Przedsiębiorcy likwidujący prowadzoną spółkę zobowiązani są do likwidacji rachunku bankowego. Warto jednak zaznaczyć, że procedura ta powinna zostać przeprowadzona w momencie dokonania wszystkich rozliczeń z organami skarbowymi. W przypadku, gdy konto firmowe zostało zlikwidowane wraz z procedurą likwidacyjną przedsiębiorca powinien dokonać odpowiedniej aktualizacji danych w urzędzie skarbowym.

Jak zlikwidować rachunek bankowy likwidowanej spółki?
Procedura likwidacji konta bankowego uzależniona jest od regulaminu banku.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem prawnym, który zajmuje się przeprowadzaniem procedury likwidacji spółki. Eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania i zajmą się całą procedurą.