Jedną z najczęściej wymienianych zalet prostej spółki akcyjnej jest uproszczenie formalności związanych z jej likwidacją. Pomimo iż będzie ona przebiegała podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej, ustawodawca przewidział pewne uproszczenia i udogodnienia.

Uproszczona procedura likwidacji prostej spółki akcyjnej:

Jeśli umowa nie będzie stanowiła inaczej, pierwszym krokiem likwidacji P.S.A. będzie powołanie likwidatorów. Ich zadaniem będzie natomiast zakończenie bieżących spraw, windykacja należności, dopełnienie istniejących zobowiązań i upłynnienie majątku.
Po podjęciu stosownej uchwały, konieczne będzie ogłoszenie jej treści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przeciwieństwie do spółki akcyjnej, likwidatorzy będą musieli opublikować informacje o rozpoczęciu likwidacji i o samej likwidacji, tylko raz. Kolejna zmiana dotyczy okresu zgłaszania wierzytelności, na który wierzyciele nie będą już mieli 6 miesięcy, ale tylko 3.

Uproszczenie procedury likwidacji P.S.A z pewnością działa na jej korzyść i sprawia, że staje się bardziej przystępna, niż “standardowa” spółka akcyjna.