Likwidacja spółki cywilnej krok po kroku

Na czym polega procedura „likwidacja spółki cywilnej krok po kroku”? Jak rozwiązać spółkę cywilną?

Rozwiązanie spółki cywilnej wiąże się z konieczności wykreślenia jej z rejestru REGON. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek RG-OP wraz z załącznikiem RG-SC. Istotne jest, że wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy – oświadczenie woli o zakończeniu prowadzenia firmy.

Istnieje możliwość powołania pełnomocnika, który w imieniu wspólników dopełni niezbędnych formalności związanych z likwidacją spółki cywilnej.

Likwidacja spółki cywilnej termin

Złożenie wniosku o likwidację spółki należy złożyć w terminie 7 dni od momentu podjęcia uchwały o rozwiązaniu.

Likwidacja spółki cywilnej krok po kroku

  1. Wypełnienie formularza RG-OP oraz załącznika RG-SC.
  2. Podpisanie dokumentów przez wszystkich wspólników.
  3. Dołączenie kopii uchwały o rozwiązaniu spółki.

Wniosek o likwidację spółki powinien zawierać datę zakończenia działalności firmy.

Zadzwoń