Spółka cywilna jest jednym z najpopularniejszych podmiotów gospodarczych. Jednak likwidacja spółki cywilnej może okazać się znacznie trudniejsza, gdyż wymaga ona wypełnienia wielu kroków prawnych, czego niedokonanie może wiązać się z karami finansowymi. 

Spółka cywilna jest umową, która łączy wspólników. Zobowiązuje ona do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W wyniku takiego rozwiązania nie ma ona osobowości prawnej, każdy ze wspólników jest równie odpowiedzialny za prowadzenie działalności. Z tego powodu majątek również należy do każdego z przedsiębiorców w ramach współwłasności łącznej. Zatem, aby móc ten majątek podzielić w pierwszej kolejności należy rozwiązać umowę spółki, a dokonać tego można z wielu powodów t.j. upadłość wspólnika, jego śmierć, dopełnienie wyznaczonych celów czy innej sytuacji przewidzianej w umowie. 

Po rozwiązaniu umowy należy przejść do podziału majątku wspólników. Aby tego dokonać należy spłacić wszelkie długi spółki, zwrócić wspólnikom zainwestowane wkłady, a następnie pozostały majątek podzielić między wspólników. Przedsiębiorcy mają również obowiązek sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki. 

Każdy ze wspólników ma obowiązek złożyć wniosek w CEIDG o wykreślenie. Dodatkowo, gdy jeden z nich dalej prowadzi działalność w ramach jednoosobowej działalności, w CEIDG należy dokonać wyłącznie zmiany danych.