Obowiązek składania sprawozdań finansowych za pomocą systemu teleinformatycznego pozwala na szybką weryfikację martwych podmiotów. Czy spółka niefunkcjonująca w obrocie może zostać zlikwidowana? Warto zaznaczyć, że niedopełnienie obowiązku przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego za 2 kolejne lata powoduje wszczęcie postępowania sądowego.

Brak sprawozdania finansowego – procedury sądowe:

  • wezwanie podmiotu do złożenia zaległych sprawozdań finansowych
  • wszczęcie postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

Sąd rejestrowy uprawniony jest do kontroli podmiotów martywych oraz sprawdzenia ich działalności.

Istotnie należy zaznaczyć, że wszczęcie postępowania o rozwiazanie podmiotu bez likwidacji kończy się wykreśleniem podmiotu z KRS. Podmiot zostaje poinformowany o wszczęciu postępowania oraz wezwany do przedstawienia informacji o obecnej sytuacji dotyczącej działalności. Spółka zobligowana jest do przekazania odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania sądu.

Likwidacja spółki martwej bez informacji właściciela podmiotu

Sąd rejestrowy jest zwolniony z obowiązku zawiadomienia spółki o wszczęciu postępowania, gdy spółka nie ma organu uprawnionego do reprezentacji lub aktualnego adresu na który wezwanie mogłoby zostać doręczone.