Strona główna

***

Czy procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego? W jaki sposób dopełnić formalności jeżeli wszyscy wspólnicy chcą likwidacji spółki?

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że przepisy prawa nie przewidują możliwości likwidacji spółki przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. Dlaczego? Celem procedury likwidacyjnej jest zabezpieczenie praw wierzycieli spółki.

Procedura likwidacji spółki regulowana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Jedną z istotniejszych okoliczności pozwalających na likwidację spółki jest podjęcie uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki (wymagana forma protokołu sporządzonego przez notariusza).

Likwidację należy przeprowadzić pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

Zakończenie procedury likwidacyjnej polega na wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.