Zamknięcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem dopełnienia formalności i przeprowadzania czynności wstępnych, które prowadzą do likwidacji podmiotu gospodarczego.

Jak wygląda likwidacja działalności?
W pierwszym etapie wspólnicy muszą podjąć uchwałę, która musi zostać umieszczona w protokole ze zgromadzenia i w wyniku której zostanie powołany likwidator. Tak sporządzony i przygotowany dokument należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do wniosku o zmianę wpisu w KRS.

Po wysłaniu deklaracji drugą ważną sprawą jest ściągnięcie lub sprzedaż wierzytelności, a także wypełnienie zobowiązań względem wierzycieli oraz podział jej majątku.
Przed dniem, w którym nastąpi podział majątku likwidator musi sporządzić sprawozdanie, które musi zostać zatwierdzone przez wspólników.

Jeżeli chodzi o długość całej procedury likwidacyjnej, to zgodnie z ustawą taki proces musi trwać minimum 6 miesięcy od momentu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przez cały okres trwania spółka jest zobowiązana do składania podpisu z dopiskiem “w likwidacji”.