Przeprowadzenie procedury likwidacyjnej spółek osobowych jest znacznie mniej skomplikowane w porównaniu do spółek kapitałowych. Za prowadzenie spraw podmiotu odpowiedzialni są wspólnicy spółki, którzy odpowiadają bez ograniczeń za zobowiązania.

Likwidacja spółki osobowej może być spowodowana różnymi czynnikami. Zdarza się, że umowa spółki przewiduje sytuacje, które zobowiązują do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Sytuację powodujące konieczność wszczęcia likwidacji podmiotu:
– jednomyślna uchwała wspólników
– upadłość spółki
– orzeczenie sądu zobowiązujące do likwidacji
– wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika
– śmierć wspólnika
– upadłość wspólnika

W chwili podjęcia jednomyślnej uchwały o likwidacji spółki następuje tzw. otwarcie likwidacji. Oznacza to, że w nazwie spółki powinno się dopisać „w likwidacji”, aby wszyscy wiedzieli, że spółka jest w trakcie trwania postępowania likwidacyjnego.

Sprawę likwidacji spółki osobowej należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.