Pierwszym krokiem do likwidacji spółki jest otwarcie likwidacji spółki. Wspólnicy mają możliwość podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki (2/3 głosów). Wszystkie kwestie dotyczące istnienia spółki zależą od wspólników. To oni decydują o tym, czy spółka ma zostać rozwiązana oraz w jaki sposób ma zostać przeprowadzona procedura likwidacji.

Kiedy może zostać przeprowadzona likwidacja spółki przez Internet? Warto zaznaczyć, że spółki zakładane w sposób elektroniczny mogą zostać w ten sposób również rozwiązane. Istotne jest, aby uchwała podejmowana elektronicznie została opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Bez wątpienia należy zwrócić uwagę to, że:
– otwarcie likwidacji
– ustanowienie likwidatora
– dane likwidatora / likwidatorów
– sposób reprezentowania spółki w czasie likwidacji
należy zgłosić w KRS oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zgłoszenia należy dokonać przez zgromadzenie wspólników nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki, na formularzu KRS-Z61 wraz z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK.

Likwidatorami najczęściej są członkowie zarządu, którzy do zgłoszenia o otwarciu likwidacji powinni dołączyć:
– zgodę likwidatorów na pełnienie przez nich funkcji,
– elektroniczny wzorzec uchwały wraz z oświadczeniami o jej podjęciu opatrzonymi podpisami wspólników potwierdzonymi, np. profilami zaufanymi ePUAP,
– zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji.