Wielu przedsiębiorców niestety uważa, że jak nie dopełnią obowiązku składania sprawozdań finansowych we właściwych terminach to sąd tego nie zauważy. Warto jednak zaznaczyć, ze sąd kontroluje spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Jakie instrumenty są stosowane w kierunki przedsiębiorców nieprzestrzegających prawa?

Sąd rejestrowy może nałożyć grzywnę na przedsiębiorcę. To najmniej surowa kara stosowana przed sąd.

Istotnie należy wspomnieć, że sąd rejestrowy dysponuje także instrumentami prawnymi umożliwiającymi rozwiązanie spółki oraz ustanowienie likwidatorów, a w niektórych przypadkach nawet rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Powyżej wymienione formy kary stosowane są w przypadku, gdy pomimo wezwania do wykonania obowiązków nie zostają one dopełnione.

Co zrobić w takiej sytuacji? Wezwany podmiot powinien wykazać, że dysponuje majątkiem w ramach działalności lub faktycznie nadal ją prowadzi.