Na tym etapie najważniejsze jest to, na jakim etapie znajduje się działalność danej spółki oraz jej wspólników. Otóż w chwili podpisania umowy danej spółki, powstaje spółka z o.o. w organizacji, która nie posiada jeszcze NIP-u, REGON-u oraz innych ważnych wpisów. Wówczas spółka nie jest jeszcze wpisana do KRS. Ma jednak swoje organy i dlatego mogą być podejmowane różnorodne działania.

W takiej sytuacji, chcąc zlikwidować spółkę, należy kierować się art. 169 K.S.H., który informuje nas o tym, że jeśli założenie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, bądź sąd odmówił zarejestrowania spółki – wówczas dana spółka ulega rozwiązaniu.

Jeśli spółka została już zarejestrowana w KRS i posiada osobowość prawną, konieczne będzie podjęcie dodatkowych czynności. W pierwszej kolejności podejmuje się uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki. Rozwiązanie spółki następuje tuż po wykreśleniu spółki z rejestru. By móc sprawnie przeprowadzić likwidację spółki, warto w umowie ująć, iż likwidatorami są członkowie zarządu. Zgodnie z KSH likwidatorzy są zobowiązani do podjęcia szeregu czynności.

W razie pytań, bądź ewentualnych wątpliwości w zakresie likwidacji spółki z o.o., zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, bądź do kontaktu z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi ową usługę.