Likwidacja spółki z o.o, rozpoczyna się od podjęcia takiej uchwały przez jej wspólników. Musi ona znaleźć się w protokole ze zgromadzenia wspólników, który sporządza notariusz. W tej samej uchwale powołuje się także likwidatora lub likwidatorów.

Tak przygotowany dokument należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego jako załącznik do odpowiedniego formularza KRS Z 61 – wniosek o zmianę wpisu KRS. Oprócz tego elementem niezbędnym do prawidłowego wyrejestrowania spółki jest dowód dokonania opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Zgłoszenie do KRS objąć musi także wskazanie osób, które są wyznaczone jako likwidatorzy spółki i sposób ich reprezentacji w czasie likwidacji. 

W trakcie procesu spółka może działać dalej, ale musi dołączyć do nazwy zwrot “w likwidacji”.