Likwidacja spółki z pomocą biura rachunkowego często okazuje się być niezbędna w przypadku przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych. W tej sytuacji pomoc specjalistów pomoże bezpiecznie oraz sprawnie dopełnić obowiązków wynikających z likwidacji spółki oraz zakończeniem jej bytu prawnego.

Proces likwidacji spółki jest ściśle regulowany przepisami prawa. Zaniedbanie chociażby jednego obowiązku może być poważne w skutkach dla właścicieli podmiotu.

Likwidacja spółki z pomocą biura rachunkowego:

1. Podjęcie decyzji wspólników o likwidacji spółki (np. z powodu strat finansowych)
2. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego, który przeprowadzi proces likwidacji spółki
3. Nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym oraz przedstawienie wymagań i oczekiwań względem świadczonych usług
4. Otwarcie procesu likwidacji
5. Powołanie likwidatorów spółki
6. Zgłoszenie likwidacji spółki z o.o.
7. Wszczęcie postępowania likwidacyjnego
8. Kontrola całej procedury likwidacyjnej
9. Zakończenie likwidacji spółki

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy przed podjęciem współpracy z biurem rachunkowym mogą przygotować dokumenty usprawniające później procedurę. Należą do nich m.in.: uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki oraz otwarciu likwidacji spółki, uchwała o ustanowieniu likwidatorów, sprawozdanie finansowe, bilans otwarcia likwidacji.