Likwidacja spółki ma na celu zakończenie przez spółkę działalności oraz wykreślenie jej z rejestru KRS. Podejmując czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, należy zachować odpowiednią kolejność nałożoną przepisami prawa. Na czym polega likwidacja spółki? 

 

Likwidacja spółki powody

Zgodnie z art. 270 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych przyczyną likwidacji spółki mogą być:

 • Przyczyny określone w umowie
 • Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;
 • Podjęcie uchwały o likwidacji spółki w systemie elektronicznym
 • Ogłoszenie upadłości spółki
 • Inne przyczyny określone przepisami prawa

 

Likwidacja spółki krok po kroku

 1. Podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki.
 2. Ustanowienie likwidatora / likwdatorów.
 3. Wypełnienie dokumentów likwidacyjnych i zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki do KRS.
 4. Podjęcie czynności likwidacyjnych (m.in. upłynnienie majątku, zaspokojenie wierzycieli).
 5. Zgłoszenie do KRS zakończenia postępowania likwidacyjnego.
 6. Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

 

Kto może być likwidatorem spółki?

Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa gospodarcze.

 

 

likwidacja-spolki-procedura

Likwidacja spółki oferta

Nasze biuro doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że procedura likwidacji spółki obliguje do posiadania wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych. Z tego powodu oferujemy kompleksową pomoc w zakresie likwidacji spółki.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy w zakresie pomocy w przeprowadzeniu procedury likwidacji spółki.