Majątek spółki rozwiązanej bez likwidacji

Rozwiązanie spółki bez przeprowadzania procesu likwidacji zakończone jest wydaniem „postanowienia o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego” oraz wydaniem „zarządzeń w przedmiocie wpisu do KRS informacji o rozwiązaniu podmiotu i wykreślającym podmiot z KRS”. W tym momencie spółka przestaje istnieć i nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności np. wykreślenia z ZUS czy zamknięcia rachunku firmowego w banku.

W przypadku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia procesu likwidacyjnego jej cały pozostały majątek przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. W takiej sytuacji to Skarb Państwa odpowiada względem ewentualnych wierzycieli spółki przez rok od dnia nabycia majątku spółki.

Zadzwoń